Wallenbergs verkstadsstjärna Atlas Copco har aldrig har varit större, högre värderat – eller viktigare för Stockholmsbörsen. Samtidigt uppvisar aktien återigen en larmsignal som tidigare förebådat kursfall. ”Det är inte nu jag köper på mig fler Atlas-aktier”, säger Ålandsbankens aktiechef Lars Söderfjell.