Riktigt små företag bör få subventionerad konsulthjälp för att kunna klara exportmarknader. Det föreslår Tillväxtverket i sin senaste rapport om företagens villkor.