Regeringen vill öka kvinnors företagande. För att uppnå det har Tillväxtverket fått i uppdrag att samla forskning och annan kunskap om vilka åtgärder som främjar kvinnligt företagande.