Döms för att intrång i barns integritet • Bolaget tillbakavisar anklagelserna.