Trelleborg storstädar och lägger förlusthärdarna i ett eget affärsområde som kan komma att säljas.