Friluftsbolaget Thule redovisar ett rörelseresultat på 64 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2018 (65).