Friluftsbolaget Thule redovisar ett underliggande rörelseresultat på 65 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2017 (55).