Riksbanken är fortsatt inriktad på att höja räntan med 25 eller 50 punkter vid det penningpolitiska mötet i april.