Det är redan nu tydligt att det högre internationella ränteläget, via dess effekt på kronans växelkurs, utgör en risk för inflationsutsikterna här i Sverige.