Tethys Oils andel av produktionen på Block 3 & 4 onshore Oman, före avräkning av statens andel, uppgick under november 2018 till 353.814 fat olja, motsvarande en genomsnittlig dagsproduktion om 11.794 fat olja.