Tesla redovisar en omsättning i linje med förväntat under andra kvartalet. Justerat resultat per aktie var lägre än väntat och aktien faller över 7 procent i efterhandeln.