Enligt facket tar det tid innan deras konfliktåtgärder får full effekt.