Sedan Teslastrejken bröt ut har närmare 1 000 bilar hämtats ut av svenska kunder, visar statistik från Transportstyrelsen. Enligt facket tar det tid innan deras konfliktåtgärder får full effekt.