Konkurrenter inte redo att följa Teslas sänkta pris. ”Vi följer marknadsutvecklingen.”