Teqnion, en industrikoncern som förvärvar nischbolag, hade en nettoomsättning på 344 miljoner kronor (240) och ett ebita-resultat om 37,1 miljoner kronor (28,2) under det andra kvartalet 2022.