Säkerhetsbolaget Tempest Security ökade nettoomsättningen med 29 procent till 112 miljoner kronor under det tredje kvartalet 2022 (86,7). Det framgår av delårsrapporten.