Eftas övervakningsorgan ESA anser att Telenor ska betala 1,1 miljarder i böter för marknadsmissbruk.