Stockholmsbörsen har inlett veckan svagt ned. Det är fokus på räntepolitik och räntebesked väntas både för amerikansk och svensk del senare i veckan. Viss osäkerhet råder kring om en höjning från Riksbanken blir av nu i december eller i februari. I USA väntar marknaden in signaler kring hur räntehöjningstakten under 2019 väntas bli.