Styrelsen i Taurus Energy beslutar att avbryta arbetet med omvänt förvärv av Gondolin.