Nästan 60 procent av alla resor i Sverige är kortare än fyra kilometer och kan utföras av en cykeltur på under 15 minuter, enligt en analys som Tyréns gjort utifrån rörelsedata från Telias mobilnät. Det stora resandet sker dessutom inom en kommuns gränser. Det betyder att kommunerna själva sitter på stor makt över hur dess invånare tar sig runt. Tar de vara på den?