Ställningarna mellan de politiska blocken har inte förändrats mycket den senaste månaden. Stödet för Sverigedemokraterna har dock minskat något samtidigt som stödet för gruppen övriga partier har ökat.