SJ:s tågstrul drabbar företag som vill resa klimatsmart på konferenser. Eventbolaget Hermes Group har tvingats boka om stora grupper till flygresor, med kraftigt ökade utsläpp och missnöjda kunder som följd. ”Jag förstår inte varför inte SJ satsar mer på det här”, säger Vianei Hermes.