Synsams valberedning föreslår ett nytillskott till styrelsen. Anna Omstedt, vd för den digitala hälsoplattformen Meduniverse och medgrundare av bland annat receptportalen Tasteline, nomineras till styrelsen för att ersätta Philip Røpcke.