De marscherar mot vad de anser är oseriösa företag, wallraffar som arbetare och vill flytta makten till folket. Syndikalisterna vill vara en röst för dem som står i skuggan av arbetsmarknaden. Men vilka är de egentligen – rörelsen som präglats av konflikter – och varför kan de inte komma överens med andra fackförbund?