Swemet, som handlas på Nordic MTF, meddelar att Växjö Energi Elnät har lagt en tilläggsorder värd 4,3 miljoner kronor…