Tobaksjätten Swedish Match rapporterar ett rörelseresultat om 1.098 miljoner kronor i det fjärde kvartalet, att jämföra med förväntningarna…