Skistars valberedning föreslår tre nya styrelseledamöter i samband med årsstämman; Lars-Göran Dahl, Gunilla Rudebjer…