Bostadspriserna i Malmö har alla möjligheter att stiga ytterligare. I de andra två storstäderna är prisutsikterna mer…