Slutpläderingar i rättegången mot Birgitte Bonnesen.