Regeringen har utsett Swedbanks chefsekonom Anna Breman till en av de sakkunniga i en expertgrupp som ska utreda en modernisering av arbetsrätten.