Swedbanks chefekonom Anna Breman är en av flera sakkunniga i en expertgrupp som ska bistå regeringen i utredningen av en modernisering av arbetsrätten.