De flesta hushållens inkomster har ökat under den senaste 15-årsperioden men deras disponibla inkomster har ökat ännu mer. Vinnare är lönehushållen som har mellan 35-40 procent mer pengar att röra sig med i dag än 2004.