Löneökningarna har fortsatt att vara överraskande låga i början av 2019, då löneökningstakten växlat ned. De senaste årens konjunkturuppgång har inte satt något avtryck i löneökningarna, men tidigare erfarenheter talar för att det kan komma något av en ketchupeffekt.