Bostadsköpkraften, som Swedbank Boindex mäter, sjönk något under det första kvartalet.