Swedbank Robur Fonder har minskat sitt innehav från 5,3 procent av kapitalet till 4,9 procent enligt ett flaggninsmeddelande från Finansinspektionen.