Olof Stålnacke har köpt 5.000 aktier i Sweco, där han är finanschef.