Att göra Sverige till ett enda elprisområde utan flaskhalsar ger liten effekt på elpriset, enligt en studie från Sweco. Det blir mest bara dyrare i norr. Mest faller elpriset om exportkablarna kapas, men då vill nog inte många bygga ny elproduktion i landet.