Teknikkonsulten Sweco redovisar ett ebita-resultat på 448 miljoner kronor för det fjärde kvartalet (395).