Sweco köper Talboom Group, ett belgiskt konsultföretag med 110 medarbetare som främst är verksamt inom läkemedels- och…