Teknikkonsulten Swecos styrelse föreslår en utdelning på 6,2 kronor per aktie vilket kan jämföras med 5,5 kronor året före.