Sverige bör stärka övervakningen för att förhindra penningtvätt och anta ytterligare åtgärder.