Hjultorget är en hjälpmedelsmässa för personer med funktionsnedsättning, där besökarna kan prova på nyheter inom…