Sveriges jordbruk måste bli fritt från fossila bränslen och minska sitt beroende av konstgödsel.