MOBILITETSRANKNING Uppkopplade lastplatser för distributionsbilar, fler träd och uteserveringar istället för parkeringsplatser, hubbar för mikromobilitetsfordon och uppkopplade trafiksignaler som ska ge bättre flöde i staden. Det är ingen brist på ambition och kreativitet i Göteborg.