Minst 40 procent av det totala antalet styrelseledamöter i de börsnoterade storbolagen ska vara kvinnor, enligt ett EU-beslut i början av juni. Men Sverige kommer undantas från regeln, erfar Di.