Om Finland får sin tredje kvinnliga statsminister framstår Sverige som ännu mer efter när det gäller kvinnlig politisk…