Om Sverige vidtar rätt åtgärder vet vi att vi kan minska klimatpåverkan från underhållet av vägsystemet med upp till 50 procent till 2045. Men för att kunna göra det måste vi hitta en balans mellan att öka asfaltproduktionen för underhåll och på samma gång minimera utsläppen, skriver Grete Aspelund, affärsområdeschef, NCC Industry.