På tio områden stärker Sverige, inte bara det egna försvaret och tekniska kunnandet, utan blir även en aktiv och värdefull medlem i Nato, skriver Robert Limmergård, Generalsekreterare, Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF).