EU har satt upp som mål att det ska finnas minst en laddpunkt per tio laddbara bilar. I Sverige uppnås det målet i 52 av 290 kommuner. Medan infrastrukturen i Jämtland är relativt väl utbyggd är det värre med laddmöjligheter i flera glesbefolkade delar av Mellansverige, enligt Gröna Mobilister.