Danske Bank efterlyser i en analys mer tydliga politiska regler.